Op zoek naar een wet die past bij de opvattingen over gender (NRC)

Deze week debatteert de Tweede Kamer over een simpelere procedure om het geslacht op de geboorteakte te wijzigen. Dat past bij de tijdgeest, vinden voorstanders. „Dat is een erkenning voor het feit dat trans mensen niet psychisch labiel zijn. Dat ze prima in staat zijn zelf keuzes te maken over hun leven.” Maar, zegt de ambtenaar die de huidige wet schreef, een probleem is dat er nog geen regeling is getroffen voor non-binaire mensen; een ‘X’ is met de nieuwe procedure nog steeds niet mogelijk. Het roept ook de vraag op of geslachtsregistratie überhaupt nog nodig is.