‘Seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ in artikel 1 van de Grondwet zetten, heeft dat zin? (NRC)

De Eerste Kamer debatteerde over het toevoegen van „seksuele gerichtheid” en „handicap” aan artikel 1 van de Grondwet. Nuttig, symbolisch of juist onhandig? Daarover verschillen experts van mening. Van „als een grond uitdrukkelijk in de Grondwet komt te staan, dan geeft dat in mijn ogen evident de plicht aan de overheid om iets te doen tegen discriminatie op die grond” tot „het beeld kan dan ontstaan dat er pas een discriminatieprobleem is, als dat zo breed is erkend dat het lukt om de gronden echt in de Grondwet te krijgen.” Vorm zelf je mening, op basis van mijn artikel in NRC natuurlijk.

Van wie komen de briefjes dat het homostel moet ‘oprotten’ en anders een ‘kogel’ zal krijgen? (NRC)

In de zomer van 2021 hoorde ik dat een homostel in het Amsterdamse Bos en Lommer dreigbrieven had ontvangen. Ik belandde bij hen op de bank en zag hoe hun leven erdoor was ontregeld.

Wanneer we het over antihomogeweld hebben, hebben we het vaak over fysiek geweld, over naroepen op straat, over regenboogvlaggen die in de fik worden gestoken. Dat gebeurde ook allemaal in Bos en Lommer. Deze vorm van antihomogeweld kende ik niet, en ik wilde graag de impact ervan laten zien.

De situatie werd in de maanden erna alleen maar intenser. In de zoektocht naar de dader(s) stuitte ik echter op hele andere spanningen de buurt.

Op zoek naar een wet die past bij de opvattingen over gender (NRC)

Deze week debatteert de Tweede Kamer over een simpelere procedure om het geslacht op de geboorteakte te wijzigen. Dat past bij de tijdgeest, vinden voorstanders. „Dat is een erkenning voor het feit dat trans mensen niet psychisch labiel zijn. Dat ze prima in staat zijn zelf keuzes te maken over hun leven.” Maar, zegt de ambtenaar die de huidige wet schreef, een probleem is dat er nog geen regeling is getroffen voor non-binaire mensen; een ‘X’ is met de nieuwe procedure nog steeds niet mogelijk. Het roept ook de vraag op of geslachtsregistratie überhaupt nog nodig is.

‘Radicale feministen’ zien een groot gevaar in de nieuwe Transgenderwet. Hun zorgen ontleed (NRC)

Met een wijziging van de ‘Transgenderwet’ wordt het makkelijker om officieel van geslacht te veranderen. ‘Genderkritische’ of ‘radicale feministen’ zien hierin “de allergrootste bedreiging voor vrouwen”: mannen zouden zich als vrouw kunnen voordoen en zo vrouwenruimtes binnen kunnen komen. Een gevoelig onderwerp. Gelukkig had ik de tijd en ruimte om de bezwaren van deze groep vrouwen zo goed mogelijk te verifiëren en contextualiseren. „De vrouwenbeweging is voortgekomen uit een maatschappij die heel binair was.”