Zijn de twijfels over puberteitsremmers voor transgender jongeren terecht? (NRC)

Nederland is wereldwijd pionier op het gebied van puberteitsremmers voor transgender jongeren. Maar de laatste jaren krabbelen sommige landen terug met het aanbieden ervan, uit zorgen voor de langetermijneffecten, te midden van fel politiek debat. Waarom heeft dat in Nederland niet tot gelijke controverse geleid? Voor een antwoord op die vraag sprak ik met alle Nederlandse instellingen die puberteitsremmers aanbieden.

Praten over de problemen van de man, zonder politieke vooringenomenheid (NRC)

Ligt dat gevoelig, een boek schrijven over de problemen van de man Progressievelingen zouden je direct in het conservatieve kamp scharen. Want zijn het niet nog steeds de vrouwen die minder verdienen, vaker slachtoffer zijn van aanranding, te weinig in de bestuurskamers zitten? Aan de andere kant roepen conservatievelingen dat ‘links’ alles wat mannelijk is wil labelen als toxic, en biologische verschillen tussen mannen en vrouwen wil uitgummen.

We kunnen én de problemen van de man benoemen én gepassioneerd zijn over vrouwenrechten, schrijft Richard V. Reeves. Ik schreef de recensie van zijn boek ‘Of Boys And Men’.

Op zoek naar een wet die past bij de opvattingen over gender (NRC)

Deze week debatteert de Tweede Kamer over een simpelere procedure om het geslacht op de geboorteakte te wijzigen. Dat past bij de tijdgeest, vinden voorstanders. „Dat is een erkenning voor het feit dat trans mensen niet psychisch labiel zijn. Dat ze prima in staat zijn zelf keuzes te maken over hun leven.” Maar, zegt de ambtenaar die de huidige wet schreef, een probleem is dat er nog geen regeling is getroffen voor non-binaire mensen; een ‘X’ is met de nieuwe procedure nog steeds niet mogelijk. Het roept ook de vraag op of geslachtsregistratie überhaupt nog nodig is.