Bij intersekse kinderen wordt vroeg ingegrepen in het lichaam, bij transgender kinderen laat. Hoe komt dat?

Hoe gaan zorgverleners om met een ‘mismatch’ tussen lichaam en gender bij kinderen? En wie bepaalt dat? Nieuw onderzoek biedt een wetenschappelijke component aan deze discussie. Marijke Naezer vergeleek de opvattingen binnen de intersekse- en transgenderzorg, met het Radboudumc en de Radboud University. Hun artikel werd onlangs gepubliceerd in het Britse Journal of Gender Studies. Lees mijn interview met Marijke Naezer Wie bepaalt of een lichaam wordt ‘rechtgezet’? bij NRC.

De belangrijkste discussie binnen de interseksezorg gaat over niet-medisch noodzakelijke ingrepen bij jonge kinderen. Sommige ouders willen dat zo’n intersekse variatie wordt ‘rechtgezet’. Tegenstanders vinden dat je daarmee prima kan wachten tot een kind daar zelf toestemming voor kan geven. Bij de transgenderzorg is juist veel irritatie onder met name zorgaanvragers over uitstel en voorzichtigheid: alleen al de gesprekken met een psycholoog duren maanden. De wachttijd voor het eerste gesprek is al jaren twee jaar.

Ik schreef vaker over de transgenderzorg: